Środa Popielcowa


„Nawracajcie się do Mnie całym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty”. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele Wielki Post. Popielec ma nam przypomnieć o tym, że jest to czas zbliżania się do Boga. Zaprasxamy na nabożeństwa Drogi krzyżowej oraz Gorzkich żali byśmy doświadczali bliskości cierpiącego dla nas Pana, który swoją miłość ukazuje w cierpieniu za nasze grzechy.