II NIEDZIELA ZWYKŁA

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę . (Ps 40 (39).


Refren dzisiejszego Psalmu responsoryjnego doskonale oddaje treść dzisiejszej Ewangelii , która mówi o roli św. Jana Chrzciciela. Może w naszym życiu zbyt mało przyglądamy się temu wielkiemu prorokowi przełomu Starego i Nowego Testamentu. Warto poświęcić chwilę, by na nowo odkryć Jego wielkość i pokorę wobec Przychodzącego Baranka, który gładzi Grzech świata. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus. Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.