W tym roku odeszli do Pana…

+ Helena Ćwieluch
+ Mieczysława Płachcińska
+ Krystyna Pastuszka
+ Antoni Kotwica
+ Urszula Siwiec
+ Maciej Popławski
+ Stefan Milanowski
+ Krystyna Piotrowska
+ Władysław Wiącek
+ Antoni Piątek
+ Andrzej Grunt
+ Czeremcha Wiśniewska
+ Jan Jakubowski
+ Wanda Słupicka
+ Jadwiga Łyżwa
+ Józef Sławek
+ Janina Szablicka
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci
na wieki wieków. Amen.