XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA


EWANGELIA (Łk 17, 5-10)

„Przymnóż nam wiary’ prośba skierowana do Pana w dzisiejszej Ewangelii powinna stać się wołaniem każdego z nas.
Współczesny człowiek jak widzimy zapatrzony jest w to co doczesne i przyziemne. Często zapatrzony jest w siebie. Pan Jezus jednak każe zawsze nam patrzeć na drugiego. Niech owocem naszego słuchania będą konkretne czyny wobec naszych domowników, przyjaciół, spotkanych ludzi. W nich mamy zobaczyć przecież samego Boga. Panie … przymnóż nam  wiary.