XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangelia (Łk 16,19-31)

Nasze wieczne przeznaczenie zależy od naszego postępowania. By osiągnąć Niebo należy iść drogą, którą ukazuje nam Jezus. Tą drogą jest miłość wyrażająca się w służbie innym. Bóg kocha też grzeszników dlatego daje czas na nawrócenie i na poprawę. Po śmierci będzie za późno.