III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia : Łk 13, 1-9

…jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy potrzebujemy nawrócenia , czyli odnowy w naszym myśleniu. Drogę do niej wskazuje Kościół, który mówi, że post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze grzechy..