XI niedziela zwykła

Ewangelia Mk 4, 26-36

Boski Siewca się nie męczy, sieje swoje ziarno we wszystkich i oczekuje, że wydamy plony.

Stawajmy się przed Nim najlepszą glebą, na jaką nas stać, pozwólmy, żeby zasiane dzisiaj słowo mogło w nas przynosić jak najbogatsze plony.