Wielkanoc

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę życzymy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego: Pokoju i Radości od Chrystusa, który daje nowe życie i nadzieję całemu światu.

Poprzez Krzyż Jezusa i Jego Zmartwychwstanie Bóg w możliwie najgłębszy sposób pochylił się nad ludzkim losem. Dlatego w Święto Zmartwychwstania, jak wszyscy chrześcijanie na całym świecie, mamy prawo radośnie wołać:  Alleluja!

Świat mimo rozwoju i postępu niesie dziś wiele znaków smutku i pesymizmu i dlatego potrzebuje prawdziwych świadków Wielkanocnego Poranka. Życzymy aby każdy pokładał nadzieję w Zmartwychwstałym, bo w Nim odnajdujemy prawdę o przeznaczeniu każdego człowieka.

Pan żyje i pragnie obdarzyć nadzieją tych wszystkich, którzy ją zagubili w pogoni za tym co przemijające.

Pozwólmy, aby miłość Jezusa przemieniła łaską nasze ludzkie serca.

Duszpasterze parafii.