Wielki Post

Wielki Post to czas, w którym Kościół mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo nad współczesnymi pokusami. Sukces jednak zależy od mądrej decyzji każdego chrześcijanina, który potrafi zrezygnować z dobra łatwego i sięgnąć po dobro wielkie.

Zachęcamy do wprowadzenia w nasze życie modlitwy, postu i jałmużny. Zapraszamy też na nabożeństwa wielkopostne: Drogę krzyżową oraz Gorzkie żale, które pomogą nam wyjść na spotkanie cierpiącego Jezusa by bardziej zrozumieć sens Jego miłości ofiarowanej nam na krzyżu, która kończy się Zmartwychwstaniem.